Odluka o korištenju Doma kulture i društvenih domova u Zlatar Bistrici- na snazi od 01.03.2020.