Odluka-o-dopuni-odluke.pdf od 31.05.2020.

Odluka o korištenju Doma kulture i društvenih domova u Zlatar Bistrici- na snazi od 01.03.2020.