PLAN PRIJMA U 2021 GODINI

 

IZMJENA PLANA PRIJMA u 2020.godini

Plan prijma  u 2020.godini

 

Plan prijma u 2019. godini

 

Izmjena Plana zapošljavanja

Plan zapošljavanja u 2018 godini

 

IZMJENA PLANA PRIJMA ZA 2017. godinu

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2017.godinu

 

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL za 2016.godinu – str. 1

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL za 2016.godinu – str. 2

 

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  za 2015.godinu – str.1

PLAN PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  za 2015.godinu – str.2

 

IZMJENA PLANA ZAPOŠLJAVANJA 2014. str.1.

IZMJENA PLANA ZAPOŠLJAVANJA 2014.str.2.

 

 

PLAN ZAPOŠLJAVANJA 2013.

 

MISIJA – VIZIJA -POLITIKA KVALITETE