Odluka o komunalnom redu Općine Zlatar Bistrica

Odluka o kaznama za prekršaje komunalnog reda 17.12.2018.

 

Odluka o kaznama za prekršaje komunalnog reda 06.08.2018.

 

 

Zeleni otoci na području Općine Zlatar Bistrica