Javna nabava


 • Evidencija ugovora – donacije i sponzorstva 2023.  Excel
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2023. godinu Excel / pdf
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2022. godinu  Excel / Pdf
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2021. godinu Excel / Pdf
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2020. godinu Excel
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2019. godinu Excel
 • Jedinstvena evidencija Ugovora za 2018. godinu Excel

 


 • Registar narudžbenica za 2023. xlspdf
 • Registar narudžbenica za 2022. godinu Excell / Pdf
 • Registar narudžbenica za 2021. godinu ExcelPdf

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti Pdf

________________________________________________________________________

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 75.-80. Zakona o javnoj nabavi (”NN” br. 120/16, 114/22) u cilju sprječavanja sukoba interesa općina Zlatar Bistrica neće sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • 3PLAST j.d.o.o. Ante Kovačića 20, 49250 Zlatar, OIB: 19994748684, vl. Nikola Mikulec,
 • MIKULEC ALATI I PLASTIKA, Lovrečan 105, 49247 Zlatar Bistrica, OIB: 30338973059 vl. Damir Mikulec,
 • MIKIPLAST prerada i prodaja plastike, Lovrečan 105, 49247 Zlatar Bistrica, OIB: 62488290935, vl. Dario Mikulec,
 • MIKULEC, d.o.o. za preradu plastičnih masa, proizvodnju alata, poslovne usluge, unutarnju i vanjsku trgovinu, Lovrečan 105, 49247 Zlatar Bistrica, OIB: 92594324447.

Ažurirana izjava o sukobu interesa općinske načelnice – pdf

Popis vijećnika Općinskog vijeća koji imaju udio vlasništva u poslovnim subjektima – pdf