PRIJEDLOZI MATERIJALA ZA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA :

PLAN CIVILNE ZAŠTITE

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROCJENA UGROŽENOSTI

ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

 

 

 

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA  I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE ZLATAR BISTRICA

Zlatar Bistrica, ožujak 2010. godine

Kliknite ovdje za otvaranje PDF dokumenta

 

 PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE ZLATAR  BISTRICA