Proračuni i financijska izviješća

Proračun za 2022 i projekcije za 2023 i 2024

Plan razvojnih programa

Program gradnje komunalne infrastrukture 2022

Program održavanja komunalne infrastrukture 2022

Program kulture

Program sport

Program – socijalna skrb

PROGRAM STANOVI

Program – šumski doprinos

Program – legalizacija

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2022

_________________________________________________________________

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ZLATAR BISTRICA ZA 2022 SA PROJEKCIJAMA ZA 2023 I 2024 GODINU – JAVNO SAVJETOVANJE

Javni poziv

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

_______________________________________________________________

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE 01.01.-30.06.2021.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za prvo polugodište 2021 godinu

I izmjena proračuna 2021

I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZMJENA PROGRAMA KULTURA

IZMJENA PROGRAMA SPORT

IZMJENA PROGRAMA SOCIJALNA SKRB

 IZMJENA PROGRAMA STANOVI

 IZMJENA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM

 

__________________________________________________________________

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2021.

__________________________________________________________________

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.-31.03.2021.

__________________________________________________________________

Odluka o raspodjeli rezultata 2020.

IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA LEGALIZACIJE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – STANOVI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U SOCIJALNOJ SKRBI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – SPORT

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 2020

IZVIJEŠĆE IO IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA INF.

Izvršenje plana_razv_programa 2020

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Bilješke uz financijska izvješća Općina Zl.Bistrica 2020.

______________________________________________________________________________

Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

 Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2021.godinu

Proračun za građane 2021.

 

I. izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022.godinu

 I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

 

Prijedlog proračuna za 2021 i projekcije za 2022-2023 –  javno savjetovanje

Izviješće o provedenom javnom savjetovanju

________________________________________________________________________________

UPUTA za izradu proračuna Općine i financijskog plana proračunskog korisnika

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.06.2020.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za prvo polugodište 2020. godine

 

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

Godišnje izviješće o ostvarenju programa građenja komu.infstrukture u Općini Zlatar Bistrica za 2019. godinu

Godišnje izvješće o ostvarenju programa održavanja kom.infrastrukture Općine Zlatar Bistrica za 2019.godine

Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Godišnje izvješće o ostvarenju Programa Potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2019. godine

Godišnje izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

 

 Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu

Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

PRORAČUN ZA GRAĐANE 2020.

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Općina Zlatar Bistrica 2019-12

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.

Izviješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za prvo polugodište 2019. godinu

 

 I. Izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

 I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu

 I. Izmjena Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2019. godini

 I.Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Zlatar Bistrica u 2019. godini

 I.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

 I .Izmjena Programa potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2019. godini

 

Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2020 i projekcije za 2021 i 2022 godinu za javno savjetovanje

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Općina Zlatar Bistrica 2018-12

Izvršenje proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2018 godinu

Izvršenje plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA INF.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – SPORT

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 2018

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U SOCIJALNOJ SKRBI

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA – STANOVI

IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA LEGALIZACIJE

IZVJEŠĆE O PROGRAMU UPRAVLJANJA IMOVINOM

 

___________________________________________________________________

Proračun za građane

 

Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2019.godinu

Plan razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcija za 2020-2021. godinu

 

Proračun za 2019. i projekcije za javno savjetovanje

_______________________________________________________________

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2018.g.

 I. Izmjena Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu

I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

I.Izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu

I. Izmjene Program potreba u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2018. godinu

I. Izmjene Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2018

______________________________________________________________

Upute za izradu proračuna Općine i financijskog plana proračunskih korisnika za razdoblje 2019-2021

______________________________________________________________

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

Izvršenje razvojni programi

Godišnje izvješće o ostvarenju Plana izgradnje komunalne infrastrukture u 2017godini

Godišnji izvještaj o ostvarenju Plana održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Godišnji izvještaj o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Godišnji izvješaj o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Ostvarenje Programa u socijalnoj skrbi Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

Godišnje izviješće o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općinom Zlatar Bistrica za 2017.godinu

Godišnje izviješće o ostvarenju Programa korištenja novčanih sredstava

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Zlatar Bistrica ostvarenog u Proračunu 

 

_________________________________________________________

VODIČ KROZ PRORAČUN

PRORAČUN 2018 PROJEKCIJE 2019 i 2020

Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program održavanja komunlane infrastrukture

Program javnih potreba u športu

Program javnih potreba u kulturi

Program potreba u socijalnoj skrbi

Program korištenja sredstava od prodaje stanova

Program korištenja sredstava naknade za legalizaciju

Razvojni programi 2018

Odluka o izvršavanju proračuna

Plan upravljanja imovinom 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. godinu – za javno savjetovanje

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture

Izmjena programa izgradnje komunalne infrastrukture

Izmjena programa javnih potreba u kulturi

Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

IZMJENA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

Izmjena plana razvojnih programa za 2017.godinu

 

Ostvarenje plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2017.

POLUGODIŠNI OBRAČUN PRORAČUNA 30.06.2017.

 

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

 

UPUTE O SURADNJI S PRORAČUNSKIM KORISNIKOM

  

 

PRORAČUN ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018-2019

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.g.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.GODINU

 

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

I.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2016.GODINU

 

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 2017-2019. godina

str. 1

str. 2

str. 3

str. 4

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015.GODINU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

OSTVARENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2015.GODINU

 

PRORAČUN ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017-2018

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Program utroška sredstava od prodanih stanova

Program utroška sredstava od legalizacije

Programi javnih potreba

 

 

I IZMJENA PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

I IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2015.GODINU

 

 

 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 36. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj  5/13), Općinsko vijeće na svojoj  10.sjednici održanoj dana  19.12.2014.godine, donijelo je

PRORAČUN  ZA 2015 I PROJEKCIJE ZA 2016-2017 GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 36. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj  5/13), Općinsko vijeće na svojoj  10.sjednici održanoj dana  19.12.2014.godine, donijelo je

I IZMJENU PRORAČUNA ZA 2014.

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 36. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj  5/13), Općinsko vijeće na svojoj   4.sjednici održanoj dana  23.12.2013.godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE ZA  2014.GODINU I PROJEKCIJA 2015.-2016.

 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 38. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 17/09), Općinsko vijeće na svojoj 17.sjednici održanoj dana  21.12.2012.godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE ZA  2013.GODINU I PROJEKCIJA 2014.-2015.

 

 

____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 38. Statuta Općine Zlatar Bistrica  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  županije“broj 17/09) Općinsko vijeće na svojoj  17.sjednici  održanoj dana 21.12.2012. godine, donijelo je

II  IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE ZA 2012.GODINU

 

____________________________________________________________________________________________

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ZA 2012. GODINU

OSTVARENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2012. GODINU

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2012.GODINU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINA ZA 2011.GODINU

OSTVARENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA  ZA 2011.GODINU

____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 38. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 17/09)Općinsko vijeće na svojoj 15.sjednici održanoj dana  04.06.2012.godine, donijelo je

I  IZMJENU  PRORAČUNA  OPĆINE  ZA  2012.  GODINU

  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 38. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 17/09)Općinsko vijeće na svojoj 13.sjednici održanoj dana 22.12.2011.godine, donijelo je

                                                           PRORAČUN  ZA  2012.GODINU I PROJEKCIJA  2013.-2014. GODINE

 

 

            Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 38. Statuta  općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“broj 17/09)Općinsko vijeće na svojoj 9.sjednici održanoj dana 14.12.2010.godine, donijelo je

                                    PRORAČUN  ZA  2011.GODINU I PROJEKCIJA  2012.-2013. GODINE

___________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA

 

KLASA: 400-08/11-01/2

URBROJ: 2211/08-04/1-11-2

Zlatar Bistrica, 15.11.2011.g.

 

                                                                    

Upute za izradu proračuna općine  i financijskog plana proračunskih korisnika proračuna općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2012-2014 godina

 

Uvod

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08) na temelju smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2012-2014 godina i temeljem Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstva financija, Jedinstveni upravni odjel općine Zlatar Bistrica  izradio je upute za izradu proračuna općine i dostavlja ih svojim proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:

1.Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna  općine

2.Opis planiranih politika općine

3.Procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna općine u slijedeće 3 godine

4.Prijedlog visine financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu     financijskog plana za predhodnu proračunsku godinu, i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine.

5.Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna općine

 

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

 

1.      Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna općine

 

Na temelju  makroekonomskih pretpostavki prihoda državnog proračuna i temeljem očekivanih gospodarskih kretanja, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za razdoblje 2012-2014 godine

Najvažniji prihod Jedinice lokalne samouprave jesu prihodi od poreza i prireza na dohodak. Njihov projicirani rast u skladu je s rastom bruto plaća i zaposlenosti. U 2012.g. prihodi od poreza na dohodak ostvarit će rast od 3,5 % u odnosu na 2011. godinu, a u 2013. i 2014.g. rast 4,3%, odnosno 4,9 % u odnosu na predhodne godine.

Drugi po važnosti prihod jesu prihodi od prodaje roba i usluga koji će također ostvariti rast u 2012. godini u odnosu na predhodnu godinu u iznosu 2% dok njihovo ostvarenje u narednim godinama zabilježiti rast 2,5%, odnosno 3%.

Značajni su prihodi od pomoći s planiranim padom ostvarenja od 9,3% u 2012.g. te rastom od 3% u 2013 i 4,4% u 2014 u odnosu na predhodne godine.

Projicirani su rashodi koji bi trebali rasti u 2012. godini za 1,6% u 2013. za 3,5 % i u 2014. za 3,4 %. Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti za općinu Zlatar Bistrica rast rashoda s obzirom na prijenos viška sredstava iz predhodnih godina imati će veće stope rasta , a naročito vezano za ulaganja u infrastrukturne projekte.

 

2. Opis planiranih politika općine Zlatar Bistrica

 

Politika planiranja općinskog proračuna mora se bazirati na odgovornim upravljanjem proračunskim sredstvima sukladno zakonskim propisima. Raspoloživim sredstvima treba planirati razvoj i održavanje komunalne infrastrukture, osigurati sredstva za pomoć u poticanju i razvoju malog, srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, osigurati financiranje predškolskog odgoja, zadovoljiti potrebe iz socijalnih programa, financiranjem rada udruga omogućiti visoku razinu zadovoljenja potreba u  kulturi, sportu i očuvanju ekološke održivosti . Osiguranim sredstvima omogućiti pavodobno i  transparentno informiranje.

Planirane politike po glavama proračuna su:

Općinsko vijeće i načelnik općine

– planirati sredstva u visini sredstva tekuće godine. Planiranim sredstvima omogućiti normalno funkcioniranje predstavničkog tijela i izvršnog tijela općinske vlasti.

Upravni odjel

-planiranim sredstvima osigurati efikasan i transparentan rad administracije. Planirati sredstva u visini sredstava tekuće godine s eventualnim uvečanjem na stavki plaća za 0,3 % s osnovi zakonskog povečanja od 0,5 % na godine staža radnika. Za navedenu stavku potrebno je  izraditi plan  zapošljavanja i plan potrebnih sredstava, uključivši eventualna zapošljavanja na javnim radovima.

Poljoprivreda

Temeljem strategije ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije  osigurati sredstva  za ostvarenje strateških ciljeva u području poljoprivrednih gospodarstava. U proračunu osigurati sredstva u visini tekuće godine.

Energetika

Sredstvima proračuna osigurati svrsishodno i ekonomično funkcioniranje javne rasvjete, te predvidjeti sredstva za poboljšanje elektro-energetske učinkovitosti kroz  zamjenu neekonomičnih rasvjetnih tijela. Planirana sredstva planirati u visini sredstava tekuće godine.  Povećanje planirati temeljem rasta cijena  za 1,6 % na stavki utroška električne  energije za javnu rasvjetu.

Promet i veze

Sredstvima proračuna osigurati efikasno i ekonomično održavanje objekata i cestovne infrastrukture, uz izgradnju objekata cestovne infrastrukture (autobusnih stajališta). Potrebno je predvidjeti sredstva za novu izgradnju cestovne infrastruktura (produžetak Kranjčevićeve-Brestovec) te za pojačano održavanje-asfaltiranje. Sredstva planirati na temelju procjenjenih vrijednosti izgradnje i pojačanog održavanja, a održavanje, zimsko čiščenje i materijal za održavanje na temelju planiranih iznosa iz tekuće godine.

Graditeljstvo prostorno planiranje i stanovanje

Osiguranim sredstvima osigurati pravilno i stručno planiranje zahvata u prostoru, kroz izradu prostorno planske dokumentacije.

Osigurati sredstva za izradu Izmjena i dopuna te usklađenja sa zakonom prostornog plana uređanja Općine.

Sredstva planirati u visini procjenjenih vrijednosti.

Stambeno-komunalna infrastruktura

Osiguranim sredstvima svrsishodno i ekonomično održavati infrastrukturu, te predvidjeti ograničena sredstva  za izgradnju nove. Redovito izvršavati obveze otplate kredita za vodovod u Erveniku. Planirati sredstva po županijskim programina (kolektori, fasade)

Sredstva za održavanje predvidjeti u visini tekuće godine, sredstva za otplatu kredita u visini plana otplate, izgradnju novog planirati temeljem procjene odobrenih sredstava za vodoopskrbu i odvodnju.

Gospodarstvo i malo poduzezništvo

Proračunom osigurati dostatna sredstva za servisiranje kreditnih obveza, preuzetih obveza sufinanciranja kamata poduzetnika, a izgradnju infrastrukture planirati u visini bespovratnih sredstava ministarstva, uvećano za dio sufinanciranja općine.

Kultura

Planiranim sredstvima osigurati visoki standard kulturnog stvaralaštva na bazi amaterizma, a planirana sredstva su u visini tekuće godine. Potrebno je predvidjeti sredstva za adaptaciju i održavanje domova kulture u Lipovcu i  Zlatar Bistrici te inicijalna sredstva za otvaranje knjižnice u suradnji sa Osnovnom školom Zlatar Bistrica.

Informiranje

Planiranim sredstvima osigurati efikasno, pravodobno i  transparentno informiranje kako građana općine tako i šireg okruženja. Sredstva planirati u iznosu tekuće godine (rebalans).

Obrazovanje

U okviru planiranih sredstva  osigurati dovoljna sredstva za odvijanje dopunske nastave engleskog jezika u prvoj polovici godine za I i II razred, a u drugoj polovici i za III razred sa potrebnim udžbenicima . Planirana sredstva povećati s obzirom na povećanje obima sufinanciranja. Kapitalne investicije nisu planirane.

Predškolski odgoj

Planiranim sredstvima osigurati kvalitetno, ekonomično i primjereno predškolsko obrazovanje. Planirana sredstva su u visini tekuće godine,  te dodatna sredstva za investiranje, a  proračunski korisnik u svojem financijskom planu mora predvidjeti sredstva za proširenje prostora, pojačano investicijsko održavanje (krov), te uređanje okoliša objekta.

Šport

Za zadovoljenje potreba u športu osigurati sredstva za rad udruga sportskog amaterizma u visini tekuće godine.

Socijalna skrb

Planiranim sredstvima osigurati socijalnu sigurnost mještana, povećanje zdravstvenog standarda, brigu o osobama starije životne dobi, kroz mjere sufinanciranja prijevoza i stipendije pomoći školskoj populaciji, a pomoćima za novorođenče poticati natalitetnu politiku.

Planinrana sredstva su u visini tekuće godine.

Civilna zaštita i protupožarna zaštita

Planiranim sredstvima osigurati funkcioniranje sistema zaštite građanstva, razvoja i unapređenja rada vatrogastva i sustava civilne zaštite civilne zaštite općine, planirana sredstva su u visini tekuće godine na bazi zakonskih izračuna.

 

 3. Procjena prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna općine u slijedeće 3 godine

Prilog tablica

 

4. Prijedlog visine financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu     financijskog plana za predhodnu proračunsku godinu, i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine.

Proračunski korisnik dječji vrtić “Zlatni dani” Zlatar Bistrica

-Glava 11,             -program predškolski odgoj

Aktivnost Vrtić i mala škola

Funkcija 911 predškolsko obrazovanje

Proračun       kn                    2011                2012                      2013                             2014

Sufinanciranje place          605.000              636.000             640.000                          645.000

Mala škola-plaće                  7.500                   7.500                 7.500                              7.500

Kapitalna pomoć                          0                50.000             100.000                            50.000

 

Proračunski korisnik u svojem financijskom planu mora predvidjeti sredstva za proširenje prostora, pojačano investicijsko održavanje (krov), te uređanje okoliša objekta. Radovi će se djelomično financirati iz sredstava proračunskog korisnika, osnivača   i sredstvima pribavljenim iz raspisanih natječaja za te svrhe.

 

5.  Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna općine

 Terminskim planom predviđaju se rokovi za izradu i donošenje proračuna općine Zlatar Bistrica sa radnjama i rokovima donošenja.

1.Izrada  uputa za izradu proračuna općine  i financijskog plana proračunskih korisnika proračuna općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2012-2014 godina

Rok 31.10. 2011.

2. Poziv udrugama koje se financiraju iz proračuna za predlaganje programa i planova rada za odobrenje proračunskih sredstava.

Rok: poziv 31.10.2011 rok za dostavu 15.11.2011.

3. Izrada prijedloga plana proračunskog korisnika

Rok 30.11.2011

4. Izrada prijedloga plana proračunaOpćine Zlatar Bistrica i upućivanje vijeću na prihvaćanje

Rok 04.12.2011

5. Prihvaćanje proračuna od strane Općinskog vijeća općine Zlatar Bistrica.

Rok 31.12.2011

6. Dostava proračuna na objavu u službenom glasniku i zakonska dostava Ministarstvu financija i državnoj reviziji.

Rok 15 dana od donošenja.

 

Načelnik  :   Žarko Miholić