Unutarnja financijska kontrola

Svrha sustava unutarnjih kontrola jest poboljšanje upravljanja radi postizanja općih ciljeva, kao što su:

  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
  • usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima
  • zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti
  • jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva
  • pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.