EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Komunalna infrastruktura – Nerazvrstane ceste

2. Komunalna infrastruktura – Javna parkirališta

3. Komunalna infrastruktura – Javne zelene površine

4. Komunalna infrastruktura – Građevine i uređaji javne namjene

5. Komunalna infrastruktura – Javna rasvjeta

6. Komunalna infrastruktura – Groblje

____________________________________________________________

REGISTAR IMOVINE OPĆINE ZLATAR BISTRICA:

K.O. LOVREČAN

K.O. VELEŠKOVEC

____________________________________________________________

 

CJENIK USLUGA NA MJESNOM  GROBLJU LOVREČAN

 

____________________________________________________________

Izmjena Plana upravljanja imovinom za 2019.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2019

 

Izmjena plana upravljanja imovinom za 2018

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018

 

IZMJENA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM za 2017 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2017.

 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2016.

 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM

 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE za 2015.