Dječji tjedan tradicionalno se obilježava svake godine prvi puni tjedan u listopadu, a ove godine obilježen je i u sklopu Društva Naša djeca Zlatar Bistrica. Obilježavanje Dječjeg tjedna organizira se s ciljem usmjeravanja pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu te pokretanja novih akcija od šireg značaja za razvoj i odgoj djece. U suradnji sa Zlatarbistričkim mažoretkinjama, koje djeluju u sklopu DND-a, tijekom proteklog tjedna provedene su prigodne aktivnosti povodom Dječjeg tjedna. Na samom početku tjedna djeca su se uhvatila u veliki krug te izgovorila moto Dječjeg tjedna, a nakon toga i svoje poruke odraslima. Budući da je moto Dječjeg tjedna „Ljubav djeci prije svega“, a tema ovogodišnjeg obilježavanja posvećena Međunarodnoj godini voća i povrća, za članice je održana i prezentacija o zdravoj prehrani i dobrobitima voća i povrća. Uz navedeno, nakon prezentacije, ali i tijekom cijelog tjedna u pauzama na treninzima, mažoretkinje su iskoristile za voćnu užinu kojom su zamijenile dosadašnje čokoladice ili slane grickalice. Na taj način potaknuto je povećanje svijesti o nutritivnoj i zdravstvenoj dobrobiti voća i povrća te njihovom doprinosu uravnoteženoj i zdravijoj prehrani i životnom stilu.

Autor teksta: dopredsjednica DND-a Mirela Horvatić