Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar 19. rujna 2022. godine proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje općine Zlatar Bistrica, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.

Na području općine Zlatar Bistrica prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području Općine Zlatar Bistrica zaključno do 27. rujna do 15,00 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN (dostupan niže u prilogu) na adresu Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/461-073.

Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, potrebno je uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD broj čestice te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Zlatar Bistrica.

Posebne napomene:
– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

PRILOZI:

Zahtjev-prirodna-nepogoda-OBRAZAC-PN

Odluka o proglašenju