Finanaciranje/sufinanciranje troškova školske kuhinje

KLASA: 551-06/21-01/12

URBROJ: 2211/08-04/3-21-1

Zlatar Bistrica, 13.09.2021.g.

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18, 18/20 i 9/21), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2021.godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 50/20), načelnica općine donosi slijedeću

 

O   D   L   U   K   U

I.

Općina Zlatar Bistrica će u školskoj godini 2021./2022. u vremenskom periodu od 01.10.2021. zaključno sa mjesecom lipnjem 2022.g. sufinancirati ili financirati školsku kuhinju za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica.

II.

Pravo na financiranje školske kuhinje u punom iznosu cijene koštanja ostvaruje roditelj ili startelj :

– u slučaju ako je bilo koji član zajedničkog kućanstva korisnik nekog prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb

– u slučaju djece ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

– koji ima troje ili više djece koja polaze osnovnu školu, za svu djecu polaznike škole.

 

III.

Pravo na sufinanciranje školske kuhinje u iznosu od 50 % od mjesečne cijene koštanja  školske kuhinje  ostvaruje :

– samohrani roditelj

– roditelj odnosno staratelj čiji prihod po članu domaćinstva ne iznosi više od 1.250,00 kn mjesečno.

 

IV.

Zahtjev za financiranje ili sufinanciranje školske kuhinje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica zaključno sa 30.09.2021.godine. Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti potvrdu osnovne škole kojom se potvrđuje da je dijete polaznik škole, Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdu o prebivalištu oba roditelja/staratelja izdanu od MUP-a, potvrde o primanjima kućanstva ostvarena u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ostalu dokumentaciju kojom dokazuje status temeljem kojeg se podnosi zahtjev.

 

NAČELNICA:   mr.sc.Vesna Mikulec, mag.oec.

ZAHTJEV kuhinja 2021

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA

Comments are closed.