Odlukom načelnika Općine Zlatar Bistrica o financiranju engleskog jezika počevši od školske godine 2010./2011. godine učenici osnovne škole Zlatar Bistrica uče engleski jezik od 1-3 razreda kao drugi strani jezik u potpunosti financiran od strane Općine Zlatar Bistrica.

Upoznat s problemom održavanja nastave engleskog jezika u školskoj godini 2020/2021. od strane Ravnateljice Osnovne škole Zlatar Bistrica,  a koji se odnosi na povećanu satnicu koja zahtijeva zapošljavanje djelatnika, što od strane Ministarstva nije odobreno, sa prijedlogom da to bude u sklopu izbornog predmeta. Načelnik Općine, uvažavajući takvu činjenicu, donio je odluku o nastavku  financiranju  učenja engleskog jezika na istoj stručnoj razini  ali  sada kao izbornog predmeta. Nastava će se održavati prema redovnom nastavnom programu za engleski jezik.  Odluka je donesena kako bi se djeci i nadalje omogućio kontinuitet učenja dva strana jezika od prvog razreda.

Comments are closed.