Godišnji izvještaj

  • Konsolidirano financijsko izvješće za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine Pdf
  • Konsolidirane Bilješke uz financijska izvješća za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2021 Word Pdf

  • Financijsko izvješće za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine Pdf
  • Bilješke uz financijska izvješća za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2021.    WordPdf