Godišnji izvještaj

  • Konsolidirano financijsko izvješće za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine PdfExcel
  • Konsolidirane Bilješke uz financijska izvješća za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine WordPdf
  • Potvrda o predaji Pdf / Excel

  • Financijsko izvješće za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine PdfExcel
  • Bilješke uz financijska izvješća za Općinu Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-31.12.2022. Word / Pdf
  • Potvrda o predaji Pdf