GOSPODARSKA ZONA ZLATAR BISTRICA

Ugovori o kupnji nekretnina počeli su se sklapati krajem 2007. godine.Ukupno je sklopljeno 52 Ugovora o kupnji nekretnina, te 3 Ugovora o zamjeni nekretnina.
Novčana sredstva utrošena za kupnju zemljišta i prometnicu u zoni su u iznosu od 3.543.005,49 kuna.Otkupna cijena po kojoj se plačalo zemljište građanima je u iznosu od 3 do 5 € po m2.
Isplata po godinama:

  • 2007. godine 116.474,35 kuna
  • 2008. godine 3.198.269,54 kuna
  • 2009. godine 228.261,60 kuna

U navedenom iznosu su angažirana i kreditna sredstva koje je općina zadužila 2008. godine kod Privredne banke Zagreb na rok od 5 godina u iznosu od 2.500.000,00 kuna što sa kamatom iznosi cca 2.973.668,02 kune, računajući na dugoročnu stabilnost eura.
Površina otkupljenog zemljišta je 88 000 m2.Dosadašnje ukupno opterečenje uloženog po ovakvom modelu oristupaformiranja Gospodarske zone po m2 iznosi 226,48 kuna ili 30,60 € što nije još uvijek konačni iznos.
Trenutne prodajne cijene zemljišta u susjednim zonama za buduće ulagače po m2 su:

  • Konjšćina 9,72 € m2
  • Veliko Trgovišće 12,00 € m2
  • Sv.Križ Začretje 10,00 € m2
  • Pregrada 7,00 € m2
  • Zabok 15,00-50,00 € m2

Daljnje aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se omogućila prodaja zemljišta ulagačima je otkup dijela zemljišta za potrebe izgradnje prometnice sa izlazom na D-24, te donošenje Urbanističkog plana , sa produžetkom prometnice uz Elcon.Iste aktivnosti su trenutno u tijeku.Zbog ovakvog visokog dosadašnjeg troška po m2, a vezano uz dugoročnu gospodarsku recesiju, značajnog praznog kapaciteta pogona bivšeg Elcona i potrebe daljnjeg komunalnog ulaganja u zoni , potrebno je reorganizirati pristup izvoru sredstva za daljnje ulaganje.Osmisliti u suradnji sa strukom najučinkovitiji način njezina stavljanja u funkciju obzirom na cijene zemljišta u nama susjednim zonama kako bi se postigla konkurentnost u prodaji zemljišta potencionalnim ulagačima ,a Urbanističkim planom omogućili dobivanje lokacijskih dozvola i parcelacija zemljišta.
Načelnik općine