Dječji vrtić “Zlatni dani”

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020-2021

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021-2022

KURIKULUM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021-2022

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021

Financijska izviješća Dječji vrtić 2021-06

 

Godišnje financijsko izviješće Djecji vrtic ZLATNI DANI 2020-12

Financijska izviješća  Dječji vrtić 2020-09

Financijska izviješća Dječji vrtić 2020-06

Financijska izviješća Dječji vrtić 2020-03

 

IZVIJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020.GODINU

 

PRORAČUN DV ZA 2021. GODINU

Plan nabave za 2021.godinu dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA ZLATNI DANI U PED.GOD.2020-2021

KURIKULUM DV ZLATNI DANI ZLATAR BISTRICA ZA PED. GOD.2020-2021

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ODGOJITELJA  od 29.09.2020.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTARIVANJU PLAN I PROGRAMA RADA DV ZLATNI DANI ZA PED.GOD 2019-2020

 

Izviješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Dječji vrtić 2019-12

FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA 2019. GODINU

Godišnji plan i program 2019-2020

KURIKULUM dv 2019-2020

 

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU

Odluka o dopuni Odluke o financiranju rada dječjeg vrtića

 

Plan nabave za 2020.godinu dostupan je na https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Izmjena Pravilnika o javnoj nabavi

 

Proračun 2020

Obrazloženje Prijedloga proračuna 2020-uređeno 1

 

REGISTAR UGOVORA 2019. GODINA

Registar ugovora iz Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 

IZVIJEŠĆE RAVNATELJICE 01.01.-30.06.2019.

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Dječji vrtić-2018-12

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018-2019

Financijsko izvješće 01.01.2018.-31.12.2018.

POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO 01.01.-30.06.2018.

Financijsko izvješće 01.-01.-31.12.2018. Ravnatelj

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ODGOJITELJA – na određeno vrijeme do 90 dana

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ODGOJITELJA – zamjena za porodiljni dopust

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Plan javne nabave za 2019. godinu

 

Izviješće o pravu na pristup informacija za 2018. godinu

Plan prijma str 1 Plan prijma str 2

 

Registar Ugovora 2018

 

I.Izmjena Proračuna za 2019

Proračun za 2019 i projekcije 2020 – 2021

 

Godišnji plan i program rada 2018-2019

Kurikulum DV 2018-2019

 

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O RADU  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.GODINU

 

EVIDENCIJA UGOVORA stanje na dan 31.12.2017.

EVIDENCIJA UGOVORA JAVNE NABAVE  stanje na dan 31.12.2017.

Proračun DV za 2018. godinu i projekcije 2019. i 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Kurikulum DV 2017-2018

Godišnji plan i program 2017-2018

Godišnji izvještaj o radu DV 2016.-2017.

Godišnji financijski izvještaj DV za 2017. godinu

 

PRISTUP INFORMACIJAMA  :

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA

Godisnje_izvjesce

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ODGOJITELJA 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2017.GODINU

 

PRORAČUN ZA 2017.GODINU i projekcije 2018-2019

KURIKULUM za pedagošku godinu 2016/2017

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  RADA ZA 2016/2017 pedagošku godinu

FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA 2016.GODINU

IZVIJEŠĆE O RADU za pedagošku godinu 2015/2016

EVIDENCIJA UGOVORA stanje na dan 31.12.2016.

 

__________________________________________________

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA 2015

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik

Katalog informacija

Obrazac zahtjeva

Zahtjev za ponovnu uporabu

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2015-2016

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014-2015

PRORAČUN ZA 2016 I PROJEKCIJE 2017-2018

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015

 

EVIDENCIJA UGOVORA na dan 31.12.2015.

EVIDENCIJA UGOVORA JAVNE NABAVE 2015.

PLAN JAVNE NABAVE 2016.

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA

PLAN JAVNE NABAVE 2015

PLAN JAVNE NABAVE 2014

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.

EVIDENCIJA UGOVORA na dan 31.12.2014.

EVIDENCIJA UGOVORA JAVNE NABAVE 2014.

Izjava prema Zakonu o javnoj nabavi

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ