Dječji vrtić “Zlatni dani”

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja/odgojiteljice

1 izvršitelj na određeno vrijeme i 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme Word

Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja-pripravnika Word

________________________________________________________________________

  • Financijski izvještaj za Dječji vrtić “Zlatni dani” Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine Excell
  • Bilješke uz financijski izvještaj za Dječji vrtić “Zlatni dani” Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine Word
  • Referentna stranica uz financijski izvještaj Pdf
  • Potvrda o predajiPdf

  • Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ PdfWord
  • Natječaj za zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću “Zlatni dani” Word

  • Izvanredni natječaj za upis djece u Dječji vrtić “Zlatni dani” Zlatar Bistrica u pedagošku godinu 2021./2022. Word
  • Zahtjev za upis djece Word
  • Izjava Word
  • Privola za fotografiranje Word