Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica:


Marija Horvat, mag.oec. –  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela


Tihana Benčić, spec. admin publ. – Savjetnik za pravne i upravne poslove u uredu načelnice

Karolina Kuljak, ekonomist – stručni suradnik za poslove Ureda načelnika


Kristina Sviben Bajs, prvostupnik (baccalaurea) javne uprave – stručni suradnik za pravne i upravne poslove


Ivan Kuntić, mag.ing. fitomedicineviši stručni suradnik za komunalne poslove i poljoprivredu


Darko Peršun – Komunalno – tehnički radnik

Mladen Mazan – Komunalni radnik

Krešimir Petek – Komunalni radnik

Damir Kušek – Komunalni radnik


Dokumenti:

  • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu  Pdf
  • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu Pdf
  • Izmjena plana prijma u 2020. godini  Pdf
  • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica Pdf
  • Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica Pdf
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica Pdf
  • Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica – 2018 Pdf
  • Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica – 2019 Pdf
  • Odluka o osnovici za obračun plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica Pdf
  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena WordPdf