Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica:


Marija Horvat, mag.oec. –  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela


Tihana Benčić, spec. admin publ. – Viši stručni suradnik za pravne i opće poslove i projekte Europske unije

Anita Piščak, ekonomist – Financijski referent


Kristina Sviben Bajs, prvostupnik (baccalaurea) javne uprave – stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove


Ivan Kuntić, mag.ing. fitomedicineViši stručni suradnik – komunalni redar


Darko Peršun – Komunalno – tehnički radnik

Mladen Mazan – Komunalni radnik

Krešimir Petek – Komunalni radnik


Dokumenti:

 • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu wordpdf
 • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu  Pdf
 • Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu Pdf
 • Izmjena plana prijma u 2020. godini  Pdf
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica Pdf
 • Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica Pdf
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica Word / Pdf 
 • Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica   Word / Pdf
 • Plan klasifikacijskih oznaka Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu Pdf
 • Plan brojčanih oznaka, ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Pdf
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica wordpdf
 • Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Zlatar Bistrica wordpdf
 •  Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Zlatar Bistrica wordPdf