GDPR – zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, koji obrađuju osobne podatke, poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade.

Općina Zlatar Bistrica kao voditelj obrade (u nastavku: Općina) obrađuje osobne podatke svojih građana, u skladu s pravnim temeljem (primjerice, ukoliko je pojedinac dao privolu za obradu, kad je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaće na temelju drugih zakonskih propisa i sl.), poštujući načela obrade navedenih u Uredbi te uvažavajući prava ispitanika.

Općina u nastavku pruža svojim građanima informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu podataka, te o načinu ostvarivanja prava ispitanika.

Voditelj obrade

Voditelj obrade je Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, OIB: 84861610780, tel: 049/461-073, fax: 049/462-143, e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

Službenik za zaštitu podataka

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, definiraju se obveze službenika za zaštitu podataka, kojeg imenuje Općina, a o kojem imenovanju službenika pisanim putem obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Na temelju odredbe članka 38. Opće uredbe, Općina je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Tihana Benčić.

Glede svih upita u vezi obrade Vaših osobnih podataka te glede zaštite Vaših prava možete se obratiti imenovanom službeniku za zaštitu podataka na sljedeći način:

  • osobno predati Službeniku za zaštitu podataka Općine na adresu voditelja obrade u uredovno vrijeme Općine,
  • poslati putem pošte s naznakom: Za službenika za zaštitu podataka
  • elektroničkim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka tihana.bencic@zlatar-bistrica.hr s naznakom: Za službenika za zaštitu podataka

PRAVILA KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

Općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, OIB: 84861610780 (u nastavku: Općina) ovim Pravilima korištenja internetske stranice (u nastavku: Pravila) utvrđuje pravila korištenja sadržaja i usluga internetske stranice www.zlatar-bistrica.hr.

Općina predlaže svim korisnicima da prije korištenja ove internetske stranice pročitaju ova Pravila te da se u slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Pravila obrate na e-mail adresu: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili tihana.bencic@zlatar-bistrica.hr

Ova Pravila primjenjuju se na sve sadržaje internetske stranice www.zlatar-bistrica.hr.

Pristupanjem ovoj internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg sadržaja ili usluge ove internetske stranice, korisnik prihvaća ova Pravila, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne internetske stranice i usluga koje se putem nje pružaju. U slučaju da se korisnik ne slaže s ovim Pravilima, korisnika se upućuje da ne koristi ovu internetsku stranicu, kao ni usluge koje se putem ove internetske stranice pružaju.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti internetske stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, za kršenje prava trećih te protivno ovim Pravilima i općim moralnim i etičkim načelima.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies). Za detaljnije informacije o kolačićima, upućuju se korisnici da pročitaju Politiku kolačića.

Ova internetska stranica poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke o korisnicima ne daje na uvid trećoj strani. Ova internetska može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima (vidjeti Politiku kolačića) radi poboljšanja internetske stranice i prilagodbe sadržaja korisnicima i posjetiteljima.

Na ovoj internetskoj stranici se nalazi sadržaj koji je zaštićen autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Podaci, informacije, fotografije i ostali sadržaj objavljen na ovoj internetskoj stranici je u vlasništvu Općine te je zabranjena bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih materijala, podataka, fotografija, tekstova koji su objavljeni na ovim internetskim stranicama bez pisanog odobrenja Općine. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Općina ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati na računalu preuzimanjem sadržaja objavljenog na ovoj internetskoj stranici ili sadržaja koji je objavljen na stranicama do kojih korisnici dolaze putem poveznice objavljene na ovoj internetskoj stranici.

Općina ne snosi odgovornost za eventualne posljedice proizašle iz nedostupnosti internetske stranice zbog tehničkih razloga. Općina se obvezuje, u slučaju nedostupnosti internetske stranice iz tehničkih razloga, u što kraćem vremenu poduzeti sve potrebne radnje da bi se uklonili tehnički razlozi zbog kojih je internetska stranica nedostupna.

Općina se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice ta za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja ove internetske stranice.

Općina zadržava pravo izmjene ovih Pravila, o svakoj promjeni ovih Pravila korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni putem ove internetske stranice. Korištenjem ove internetske stranice nakon izmjene Pravila smatra se da korisnik prihvaća sve izmjene Pravila.


  • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka Word / Pdf
  • Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Pdf
  • Zahtjev ispitanika pravo na brisanje osobnih podataka Word
  • Zahtjev ispitanika pravo na ispravak osobnih podataka Word
  • Zahtjev ispitanika pravo na ograničenje obrade Word 
  • Zahtjev ispitanika pravo na prigovor Word
  • Zahtjev ispitanika pravo na pristup informacijama Word