Provedbeni program

  • Odluka o donošenju izmjena/dopuna Provedbenog programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2022.-2025. godine WordPdf
  • Provedbeni program Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2022.-2025. (izmjene i dopune) Word / Pdf

  • Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2022.-2025. godine WordPdf

  • Provedbeni program Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2022.-2025.  WordPdf

  • Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu WordPdf
  • Tablični prikaz Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Excell / Pdf

  • Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu  WordPdf
  • Tablični prikaz Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu Pdf / Excell / Excell