Subvencija kamata na poduzetničke kredite

Općina Zlatar Bistrica subvencionira kamate na poduzetničke kredite po programu “Mikrokreditiranje 2009”, “Malo gospodarstvo 2009” i “Mjera 1” 

Tromjesečni obračun :