Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23- 01/29, URBROJ 519-02-1/6-23-1 od 3.7.2023.), Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Općine Zlatar Bistrica, sklopljenog 12. srpnja 2023.god.) te članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 8/18, 18/20 i 9/21), općinska načelnica Općine Zlatar Bistrica raspisuje

II. JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

/pilot projekt/

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je usmjeren na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. (u daljnjem tekstu: Korisnici) do najvišeg ukupnog iznosa od 17.280,00 eura za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

  1. 180,00 eura ( 1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa  djecom iznosi 2.160,00 eura

(16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023.

  1. 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.- 31.12.2023.

Rok za podnošenje prijava: 25.10.2023. do 14:00 sati

II. Javni poziv – pdf

OBRASCI:

Obrazac-SSMO

PREDLOZAK-IZJAVE