ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

poziv na dostavu ponude

01 DOKUMENTACIJA O NABAVI

prilog 1. Ponudbeni list

prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN

prilog 3. Troškovnik

prilog 4. Izjava o jamstvu

prilog 5. Izjava o nekažnjavanju

prilog 6. Nacrt ugovora

Comments are closed.