Izgradnja dječjeg igrališta u Lovrečanu

 

Dana 20.07.2021. godine izvršena je primopredaja radova na  projektu  “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Lovrečanu“. Zapisnikom o primopredaji utvrđeno je da su radovi izvršeni sukladno projektnoj dokumentaciji i u ugovorenim rokovima.

Službeno otvorenje dječjeg igrališta upriličilo se je 10.08.2021.godine u sklopu proslave blagdana sv.Lovre u Lovrečanu.

______________________________________________________________________________________

OPIS PROJEKTA

Naziv projekta:
Izgradnja dječjeg igrališta

Kratak opis projekta:
Ovaj projekt je usmjeren na građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Lovrečan čime će se osigurati uvjeti za sigurnu igru i druženje, osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i interakcije djece i mladih. Izgradnjom igrališta stvorit će se adekvatan, kvalitetan i siguran prostor te omogućiti veća kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece na otvorenom.
Provedbom ovog projekta poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projektom će se izgraditi i opremiti dječje igralište pristupačno za djecu svih uzrasta u naselju Lovrečan. Izgradnjom dječjeg vrtića unapređuje se razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme. Izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima. Cilj je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela te razvoj društvene infrastrukture ulaganjem u gradnju i opremanje objekata za sportske i zabavne aktivnosti i igrališta.

Očekivani rezultati projekta su:
1. Izgradnja 1 dječjeg igrališta s najmanje 3 sprave za igru
2. Uređenje javne površine 1.000 m2

Ukupna vrijednost projekta: 308.297,50 HRK
Iznos potpore: 148.250,00 HRK
Vlastita sredstva: 160.047,50 HRK

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Buzjak Osrečak, pročelnica
049/461-073
zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

_____________________________________________________________

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

poziv na dostavu ponude

01 DOKUMENTACIJA O NABAVI

prilog 1. Ponudbeni list

prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN

prilog 3. Troškovnik

prilog 4. Izjava o jamstvu

prilog 5. Izjava o nekažnjavanju

prilog 6. Nacrt ugovora

ODLUKA O ODABIRU