Izgradnja spoja Ulice hrvatskih branitelja i Gornje Brestovečke ulice

Općina Zlatar Bistrica je u ožujku krenula u realizaciju projekta izgradnje spoja Ulice hrvatskih branitelja i Gornje Brestovečke ulice. Zemljište za gradnju prometnice, koje je obuhvaćalo proširenje postojeće trase zemljanog puta, Općina Zlatar Bistrica otkupila je od prijašnjih vlasnika 2019.godine.

Projekt je napravljen u skladu sa urbanističkim planom Općine Zlatar Bistrica i pravomoćnom građevnom dozvolom, a cilj projekta je daljnji nastavak razvoja infrastrukture u cilju formiranja centra Općine Zlatar Bistrice. Planirana je prometnica u koridoru 7,8 metara širine, od čega je 6 metara kolnik s dvije prometne trake, te jednostrana pješačka staza širine 1,6 metara sa sjeverne strane prometnice.

Realizacija projekta odvijat će se kroz tri faze.

Prva faza imala je za cilj aktivaciju građevinske dozvole koja je isticala u srpnju 2021. godine, čija je vrijednost investicije iznosila je oko 200.000,00 kuna, a sredstva za izvršenje investicije osigurana su Proračunom Općine Zlatar Bistrica za 2021. godinu.

Druga fazi predviđa izgradnju oborinske odvodnje i kanalizacije u sklopu projekta Aglomeracije, te je iz tog razloga u prvoj izgrađeno samo cca 50% širine osnovne podloge ceste.

U posljednjoj trećoj fazi planirano je polaganje plinovoda, javne rasvjete i uređenje pješačke staze sa sjeverne strane prometnice. Nastavak realizacije Projekta planira se kroz prijavu na natječaje fondova Europske Unije kroz novu financijsku omotnicu 2021. – 2027. godine, koja se predviđa i drugoj polovici ove godine.

Imenovanje  ulice odrediti će se Odlukom Općinskog vijeća

 

Comments are closed.