Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Općina Zlatar Bistrica sudionica je  i jedna od potpisnica Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine u Projektu ”Zeleni bregi”. Radi se o projektu čiji je nositelj Grad Zlatar, a sunositelji su općine Zlatar Bistrica, Mače i Marija Bistrica.

Projektom je dodijeljeno 500.000,00 kuna bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 645.817,36 kuna. Općina Zlatar Bistrica snosila je troškove projekta u iznosu od 6.610,34 kn.

Projektom ”Zeleni bregi” provedene su Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (edukativne tribine), izrađen je promotivni materijal (eko penkale i platnene vrećice te društvene igre koje su podijeljene u dječjem vrtiću i osnovnoj školi te mještanima), informativni baner te plakati. Također, izrađena je i internet stranica na kojoj su dostupne sve relevantne informacije o učinkovitom zbrinjavanju otpada.

Projekat je dostupan na sljedećoj poveznici: https://zelenibregi.hr/.