Izvršenje proračuna

Izvješće o izvršenju Proračuna 01.01.-31.12.2022. pdf. Excel

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. pdf. word

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu  Excel

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu Word