Izvršenje proračuna

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2023. godinu pdf

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.06.2023. god. pdf /  xls

Izvješće o korištenju proračunske rezerve, korištenju sredstava fondova EU, zaduživanju na domaćem tržištu te o stanju potraživanja i dospjelih obveza wordpdf