Programi uz proračun

Godišnji izvještaji 2022.:

______________________________________________________________________

 • II. izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini Word
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini Word
 • II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini Word
 • II. izmjena Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini Word
 • II. izmjena Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi u 2022. godini Word 

 • I. izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini Word / Pdf
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini Word / Pdf
 • I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini Word / Pdf
 • I. izmjena Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi u 2022. godini Word /Pdf 
 • I. izmjena Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini Word / Pdf 
 • I. izmjena Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu Word /Pdf 

 • Program gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini Word / Pdf
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini Word / Pdf
 • Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini Word / Pdf
 • Program javnih potreba u sportu u 2022. godini Word / Pdf
 • Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi u 2022. godini Word / Pdf
 • Program utroška sredstava od prodaje stanova u 2022. godini Word / Pdf
 • Program šumskog doprinosa u 2022. godini Word / Pdf
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini Word / Pdf
 • Plan upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2022. godinu Word /