Na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18,115/18 i 98/19), Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:1/2020), Odluke Načelnika Klasa: 945-01/20-01/1; Urbroj: 2211/08-01-20-2 od 30. studenog 2020. godine, te članka 51.Statuta Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 8/18, Načelnik  općine objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ    za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine  Zlatar Bistrica  u svrhu poljoprivredne obrade

  • opširnije  pod  Dokumenti – Javni natječaji i pozivi

Comments are closed.