Konvencija UN-a o pravima djeteta, donesena je 20. studenog 1989. godine. Kroz sve ove godine medijski su praćena prava djece, nastoji se osigurati bolja i kvalitetnija zaštita djece, dječji glas je donekle dobio svoju jačinu.

Preporuka Amnesty International-a, kako se djeci mogu objasniti njihova prava, glasi:

„Tvoja prava su ono što smiješ raditi i ono što ljudi koji su odgovorni za tebe moraju napraviti da budeš sretan/na, zdrav/a i siguran/na.

Naravno i ti imaš odgovornost prema drugoj djeci i odraslima, kako bi i oni imali svoja prava.“