Temeljem inicijative prometnog odjela nadležne policijske postaje iz lipnja 2021. godine i u skladu sa nastavkom projekta “Sigurno u prometu” na dijelovima nogostupa u Ulici Vladimira Nazora – kod škole i Konzuma, a radi sigurnijeg kretanja pješaka, radnici JUO su ovih dana postavili elastične stupiće.

U cilju povećanja sigurnosti u prometu Općina Zlatar Bistrica će i dalje provoditi projekte  iste ili slične važnosti.