Natječaj za dodjelu sportskih stipendija


OPĆINA ZLATAR BISTRICA

               NAČELNIK 

 

KLASA: 604-02/21-01/1

URBROJ: 2211/08-01-21-1

Zlatar Bistrica, 23.03.2021.g.

 

 

Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu sportskih stipendija

 

I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za 2021.godinu  pojedincima sportašima koji  postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

Visina stipendije iznosi 350,00 kn mjesečno, a isplaćuje se na način propisan za učeničke stipendije, počevši od 01.01.2021.godine

 

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a koji imaju postignute vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu, najmanje na nivou Republike Hrvatske.

III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– potvrdu o prebivalištu učenika/studenta

– potvrdu o prebivalištu za  roditelje/staratelje  učenika/studenta

– potvrdu škole/fakulteta o upisu u redovni program

– potvrdu-dokaz o postignutim sportskim rezultatima tijekom 2020. (odnosno 2019. godine s obzirom da su određene sportske aktivnosti bile smanjenje zbog epidemije COVID-19)      -obrazac izjave GDPR

 

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 31.03.2021. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče, web stranice Općine Zlatar Bistrica  i javnih medija.

 

NAČELNIK:  Žarko Miholić

obrazac zahtjeva

obrazac-obavijest-o-obradi-osobnih-podataka (4)

Comments are closed.