Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“ tijekom veljače i ožujka 2024. izvodit će radove iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12;

kanalska mreža K-648, L=550m, k.č.br. 1420 k.o. Lovrečan (polje Lug)

K-647, L=560m, k.č.br. 1461 k.o. Lovrečan (polje Lug)

 

Radovi obuhvaćaju sječu šiblja i stabala, tehničko čišćenje korita vodotoka odnosno uklanjanje naplavina iz korita vodotoka.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike odnosno posjednike zemljišta u zoni radova o početku radova, kako bi osigurali međe svojih parcela.

Planirani početak košnje trave na vodotocima na branjenom području 12. za prvu košnju je 25.04.2024. godine i trajati će 3 mjeseca. Druga košnja započinje 15.08.2024. godine te će također trajati 3 mjeseca.