Obavještavaju se korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s područja općina Konjščina i Zlatar Bistrica da će redoviti odvoz miješanog komunalnog otpada umjesto 1.5.2024. biti prema rasporedu kako je i označeno na kalendaru odvoza otpada, 6.5.2024.

Iznimno kod ovog odvoza, pokupiti ćemo i jednu crnu vreću pokraj kante (ne mora imati logo Komunalac Konjščina).