OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“ u srijedu, 15. veljače 2023. započinje s radovima na kanalskoj mreži Potok Velika (polje Lug) K-640 L=90 kčbr. 1008, K-641 L=520 kčbr. 1066, K-642 L=430 kčbr. 2000, K-643 L=12 kčbr. 1039/2, K-644 L=1256 kčbr. 1008 i K-646 L=1450 kčbr. 1998 sve u k.o. Lovrečan.

Radovi obuhvaćaju sječu šiblja i stabala, tehničko čišćenje korita vodotoka odnosno uklanjanje naplavina iz korita vodotoka iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina- Sutla.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike odnosno posjednike zemljišta u zoni radova o početku radova, kako bi osigurali međe svojih parcela.

Planirani početak košnje trave na vodotocima na branjenom području 12. za prvu košnju je 25. travnja 2023. i trajat će tri mjeseca. Druga košnja započinje 15. kolovoza 2023. godine.