Budući da je prestala opasnost od novih primarnih  infekcija fuzikladijem, nadalje je potrebno sprečavati širenje bolesti unutar nasada. Mogu se koristiti preventivni pripravci ( Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan, Merpan, Stoper, Delan 700 i dr.), ali je potrebno voditi računa o tome da ih kiša ispire, te da je nakon kiše potrebno ponoviti zaštitu.  Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti sumporni pripravci, uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja.Isto tako, mogu se koristiti i strobilurinski pripravci, koji daju zaštitu i od fuzikladija i od pepelnice jabuke. Takvi su pripravci Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel.

Za suzbijanje ličinki kruškine buhe možete koristiti npr. Vertimec ili Kraft, uz dodatak 0,2% Bijelog ulja, ali, oprez, u tom slučaju ne primjenjivati pripravke na bazi kaptana ( Captan, Merpan, Stoper) za suzbijanje fuzikladija.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo!

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@hzpss.hr