Hrvatska poljoprivredna komora
Područni odjel KZŽ
Ispostava Zlatar

 

29.07.2011.

Obavijest vinogradarima

           Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 12 dana, te je ponovno potrebno izvršiti zaštitu nasada. U ovoj razvojnoj fazi nema više opasnosti od infekcije bobica plamenjačom ( Plasmopara viticola) vinove loze, ali je potrebno štititi lisnu masu, na kojoj su još moguće infekcije. Preporučuje se prskanje bakrenim sredstvima (Kocide DF, Champion WP, Nordox 75 WG, Cuprablau Z, Neoram i dr.) Bakrena sredstva ujedno pomažu dozrijevanju mladica i učvršćivanju pokožice bobica, čime se umanjuje napad sive plijesni.

Jednom od navedenih preparata potrebno je jedan od pripravaka na bazi sumpora ( Kalinosul 80, Sumpor 80 SC, Chromosul 80, Thiovit jet i dr. ) protiv pepelnice vinove loze ( Uncinula necator).

Karenca za bakrene i sumporne preparate iznosi 35 dana!

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz pripravke!

Svi vinogradari koji prodaju vino ili grožđe dužni su popunjavati evidencijske liste o zaštiti bilja.

Praznu ambalažu potrebno je zbrinjavati na propisani način!

                                                                                                      Sanja Gregurić, dipl.inž.agr.

                                                                                            E-mail: sanja.greguric@komora.hr

 _______________________________________________________________________________________

 26.05.2011.

Obavijest voćarima

U idućih nekoliko dana ponovo su najavljeni lokalni pljuskovi, pa preporučujemo voćarima da zaštite jabuke od mogućih infekcija fuzikladijem. Za zaštitu se mogu koristiti pripravci navedeni u preporuci od 19.05. 2011.

Pripravke koristiti isključivo prema priloženim uputstvima, te posebno paziti na mogućnost međusobnog miješanja pripravaka!

Popunjavati evidencijske liste zaštite bilja nakon svakog tretiranja.

                                                                                         Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

26.05.2010.

 Obavijest vinogradarima

Ranije sorte vinove loze ušle su u fazu cvatnje, koja predstavlja osjetljivo razvojno razdoblje loze za infekcije peronosporom (plamenjačom) i pepelnicom. Zato je potrebno, prije oborina najavljenih za ovaj vikend, provesti zaštitu vinograda od navedenih bolesti.

Za suzbijanje plamenjače se mogu koristiti npr. Ridomil gold combi, Galben F,  Fantic F, Rival, Winner, Attila, Mikal flash ili neki drugi preparat sistemičnog djelovanja.

 Za suzbijanje pepelnice: Stroby, Nativo 75 WG, Collis, Talendo ili Crystal bez sumpora ili pak jedan od triazolnih pripravaka : npr. Topas 100 EC, Punch 10 EW i dr., uz dodatak 0,2% sumpora.

Sumpor ne koristiti u kombinaciji sa Mikalom, Winnerom, Rivalom i Attilom.

 Za suzbijanje gusjenica grozdovih moljaca može se koristiti npr.Laser KS,  Avaunt, Reldan , Lino ili Relly. Reldan, Relly i Lino ne kombinirati sa pripravcima na bazi al-fosetila

( Mikal, Rival, Winner, Atilla). Navedene pripravke za suzbijanje grožđanih moljaca preporučujemo koristiti samo ako ste pregledom grozdića pronašli 30-tak gusjenica ili više.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača i posebno paziti na ograničenja vezana uz međusobno miješanje pripravaka!

                                                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                       E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

19.05.2011.

Obavijest voćarima

 Od prošle preporuke o zaštiti jabuke prošlo je 7 dana. U tom periodu ( 15.05.) ostvareni su uvjeti za novu infekciju fuzikladijem ( Venturia inaequalis), ali su nasadi poprskani po preporuci od 13.05. bili zaštićeni. U idućih nekoliko dana ponovo su najavljeni lokalni pljuskovi, pa preporučujemo voćarima da zaštite jabuke od mogućih infekcija fuzikladijem. Preporučljivo je koristiti jedan od sistemika ( Score, Cros, Difcor, Scissor, Clarinet, Indar, Punch 10 EW, Fond 12 E ili Systhyne 12 E), uz dodatak jednog od pripravaka s preventivnim djelovanjem ( Dithane M-45, Dithane DG, Pinozeb M-45, Star 80 WP , Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750). Ako prskanje provodite prije kiše, možete koristiti samo preventivne pripravke, ali treba znati da ih veća količina kiše ispire (više od 30 mm ). Paziti da isti pripravak sistemičnog djelovanja ne koristite više od 2 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni. Isto tako, za preventivne pripravke na bazi mankozeba i ditianona  vrijedi da se  u jednoj vegetaciji smiju koristiti najviše 4 puta.

Navedene kombinacije sistemičnog i preventivnog pripravka suzbijaju i pepelnicu jabuke. Isto tako, mogu se koristiti i Zato 50 WG ili Stroby WG, koji suzbijaju također obje bolesti.

Pratiti daljnje preporuke radi suzbijanja jabučnog savijača.

 Pripravke koristiti isključivo prema priloženim uputstvima, te posebno paziti na mogućnost međusobnog miješanja pripravaka!

Popunjavati evidencijske liste zaštite bilja nakon svakog tretiranja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: sanja.greguric@komora.hr

 _____________________________________________________________________________

19.05.2011.

 Obavijest vinogradarima

 Agroklimatske stanice na području Krapinsko-zagorske županije do sada nisu zabilježile  primarne infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola ), pa se stoga za preventivnu zaštitu vinove loze i dalje mogu  koristiti preventivni pripravci, kao što su Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80 WP, Polyram DF, Delan 700, Daconil 720 SC, Antracol WP 70.  Isto tako, mogu se koristiti i pripravci na bazi al-fosetila, npr. Alonso, Winner, Atilla, Rival i dr. Zaštitu treba provesti prije kiše, pa stoga treba pratiti vremensku prognozu.

Za suzbijanje pepelnice ( Uncinula necator) može se koristiti jedan od sumpornih pripravaka ili Karathane, a u kombinaciji sa pripravcima na bazi al-fosetila Stroby DF ili Crystal KS.

 Pripravke je potrebno koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo !

Praznu ambalažu potrebno je zbrinuti na propisani način, te nakon svakog tretiranja popuniti evidencijsku listi zaštite bilja!

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                   E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_____________________________________________________________________________ 

06.05.2011.

Obavijest voćarima

Budući da za početak idućeg tjedna prognostičari najavljuju oborine, potrebno je prije kiše provesti zaštitu jabuke od infekcije  fuzikladijem ( Venturia inaequalis ).

Preporučujemo upotrebu jednog od pripravaka sistemičnog djelovanja ( npr. Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Indar, Punch 10 EW, Fond 12 E ili Systhyne 12 E), uz dodatak jednog od pripravaka s preventivnim djelovanjem ( Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP , Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750).

Mjestimično su zabilježene negativne temperature zraka, pa u nasadima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti folijarno tretiranje pripravcima iz skupine fizioloških biostimulatora kao što su: Drin, Poly-amin, Amalgerol ili Protifert, kako bi biljke što lakše prevladale stres.

Pripravke koristiti isključivo prema priloženim uputstvima, te posebno paziti na mogućnost međusobnog miješanja pripravaka!

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: sanja.greguric@komora.hr

 ______________________________________________________________________________ 

03.05.2011.

 Obavijest vinogradarima

 S obzirom na nestabilne vremenske prilike, koje uključuju kišu, potrebno je ponoviti zaštitu vinove loze od crne pjegavosti ( Phomopsis vitcola) jednim od pripravaka preventivnog djelovanja : Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Caiman, Mankokal ( i dr. na bazi mankozeba ), Polyram DF, Delan 700, Antracol 70 WP, Chromoneb ( i dr. na bazi propineba), Daconil 720 SC. Ovi pripravci ujedno štite od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola).

Za suzbijanje pepelnice ( Uncinula necator) preporučljivo je dodati jedan od sumpornih pripravaka .Umjesto sumpora može se koristiti Karathane EC ( umanjuje napad grinja) ili Karathane Gold.

 Pripravke je potrebno koristiti isključivo prema pisanim uputstvima dobivenim uz pripravak!

                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: sanja.greguric@komora.hr

 _______________________________________________________________________________________

28.04.2011.

Obavijest voćarima

Kišno vrijeme kakvo prevladava proteklih dana pogoduje ostvarivanju infekcije fuzikladijam ( Venturia inaequalis). Iako nisu pale značajne količine kiše, koje bi sprale zaštitna sredstva sa biljnih organa, valja voditi računa o tome da zaštitimo mlade, novoizrasle  biljne organe. Od protekle preporuke o zaštiti nasada prošlo je 7 dana, te je neophodno što prije provesti prskanje. Pri tome preporučujemo upotrebu jednog od pripravaka sistemičnog djelovanja

( npr. Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC, Indar, Punch 10 EW, Fond 12 E ili Systhyne 12 E), uz dodatak jednog od pripravaka s preventivnim djelovanjem ( Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP , Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750).

Na feromonske mamke na svim  kontroliranim lokacijama  ulovljen je kritičan broj leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), te preporučamo upotrebu jednog od insekticida: Runner, Nomolt, Insegar 25 WP ( regulatori razvoja ). Mogu se primijeniti i Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Calypso 480 SC, koji ujedno djeluju i na lisne uši.

Zabilježen je kritični broj leptira jabučnog savijača. O potrebi suzbijaja gusjenica pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Pripravke koristiti isključivo prema priloženim uputstvima, te posebno paziti na mogućnost međusobnog miješanja pripravaka!

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

27.04.2011.

 Obavijest ratarima

 Nakon sjetve kukuruza, a prije nego što nikne, mogu se primjeniti herbicidi koji će suzbiti jednogodišnje ( sjemenske ) korove. Višegodišnje korove, kao što su slak, osjak, pirika ili sirak, ne suzbijaju.

Za primjenu takvih, tzv. zemljišnih herbicida, važno je da tlo prilikom sjetve bude što bolje obrađeno, te da nakon primjene herbicida padne kiša, koja će unijeti herbicid u zonu kljanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti npr. Terazin WP 80, Terazin WP 50, Radazin  TZ 50, Afalon, Linurex, Callisto, Racer, Razor, Rubin, Master, Roko, Ares ili Pledge.

Za suzbijanje jednogodišnjih travaDual Gold, Frontier X 2, Trophy, Mondo, Triumph, Herbotrof, Lobby, Alkar, Legionar, Guardian AS, Proponit 840 EC, Dost, Stomp 330 E, Strong, Koban 600, Pendigan 330 Ec ili Tiara.

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova su: Primextra TZ Gold 500 SC, Lumax, Radazin Extra TZ, Legionar extra, Guardian extra, Acris ili Koban T.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima koja se dobiju uz njih.

 

                                                                                                                    Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

21.04.2011.

 Obavijest vinogradarima

 Vinova loza nalazi se u fazi pojave listića,  kad je vrlo osjetljiva na infekcije crnom pjegavošću ( Phomopsis viticola). Kiša uzrokuje infekcije, te je stoga potrebno pratiti vremensku prognozu i prije najavljene kiše provesti zaštitu vinograda.

Može se koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Caiman, Mankokal ( i dr. na bazi mankozeba ), Polyram DF, Delan 700, Antracol 70 WP, Chromoneb ( i dr. na bazi propineba), Daconil 720 SC.

Za suzbijanje pepelnice ( Uncinula necator) preporučljivo je dodati jedan od sumpornih pripravaka ( ne više u povišenim  koncentracijama), koji ujedno smanjuju klijavost spora crne pjegavosti i umanjuju napad grinja.

Umjesto sumpora može se koristiti Karathane EC ( umanjuje napad grinja) ili Karathane Gold.

Na lokalitetima na kojima je prošle godine bio izražen napad grinja, može se primijeniti jedan od akaricida: Demitan SC ili Acarstin 600 sc.

 Pripravke je potrebno koristiti isključivo prema pisanim uputstvima dobivenim uz pripravak!

                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: sanja.greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________ 

21.04.2011.

Obavijest voćarima

Infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) moguće su prilikom dugotrajnog vlaženja biljnih organa, pa je zato potrebno pratiti vremensku prognozu i dan ili dva prije najavljene kiše provesti zaštitu nasada.

Moguće je koristiti jedan od sistemičnih pripravaka  Score, Cros, Scissor, Indar , Punch ili Chorus  ili Clarinet, u kombinaciji sa jednim od preventivnih pripravaka ( Delan 500, Delan 700, Delan 750, Mankozeb, Dithane M-45 i dr.) radi produljenja preventivnog djelovanja. Isto tako mogu se koristiti i strobilurinski pripravci: Stroby, Zato ili Tercel. Navedeni pripravci djeluju i na pepelnicu jabuke.

 Za suzbijanje prvih generacija ličinki kruškine buhe preporučamo upotrebu regulatora razvoja, a prema načelima integrirane zaštite bilja dozvoljeni su: Rimon 10 EC ili Nomolt  ( dodati bijelo ulje).

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača!

                                                                                               Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                  E-mail: sanja.greguric@komora.hr

 

 _______________________________________________________________________________________

14.04.2011.

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke o zaštiti jabuke i kruške od infekcije uzročnikom fuzikladija  ( Venturia inaequalis ) prošlo je 7 dana. 12. i 13. 04.ostvarene su prve ovogodišnje infekcije ovom bolešću. Nasadi koji su poprskani po preporuci od 08.04. bili su zaštićeni, jer količina oborina koja je pala nije bila tolika da ispere zaštitno sredstvo sa biljnih organa. Budući da vegetacija brzo napreduje, svi novoizrasli organi nisu zaštićeni. U subotu su najavljene nove oborine, te je preporučamo provesti zaštitu nasada prije kiše.

U cvatnji jabuke i kruške treba koristiti pripravke koji  ne utječu negativno na klijavost polena, pa preporučamo koristiti jedan od pripravaka:  Indar EW, Score 250, Scissor, Cross, Tercel, Clarinet u kombinaciji sa jednim od pripravaka s površinskim djelovanjem, kao što su npr. Mankozeb, Dithane  DG Neotec, Delan 500, Delan 700 ili Delan 750.

Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu.

Upotrebu insekticida u cvatnji ne preporučamo!

 Ukoliko padne više od 20 mm oborina prskanje je uputno ponoviti.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz proizvod!

                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                  E-mail: Sanja.Greguric@hzpss.hr

_______________________________________________________________________________________

14.04.2011.

 Obavijest vinogradrima

 Vinova loza nalazi se uglavnom u fazi pojave listića, te je time u vrlo osjetljivoj fazi za infekcije crnom pjegavošću ( Phomopsis viticola). Prije kiše potrebno je zaštititi v. lozu od infekcije jednim od pripravaka: 

Delan 700 WDG, Polyram DF, Mankozeb, Dithane  M-45, Daconil 720 SC.

Može se dodati i jedan od sumpornih pripravaka, koji imaju djelovanje na pepelnicu i crnu pjegavost, ali je potrebno čitati uputstva, jer se ne preporučuje  kombiniranje sumpora sa nekim od navedenih pripravaka.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo!

                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                       E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

12.04.2011.

 Obavijest voćarima

 Pri kraju cvatnje šljiva, kad otpadne veći dio latica, potrebno je provesti suzbijanje šljivine osice, koja uzrokuje otpadanje plodića. Suzbijanje je potrebno provesti pred večer, kad pčele ne lete. Koristiti jedan od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu: Direkt 10, Fastac 10, Alfa 10, Fascon.

Navedeni pripravci nisu dozvoljeni u integriranoj proizvodnji!

Za suzbijanje monilije ( Monilinia laxa) preporučujemo na kraju cvatnje primijeniti Signum, Octave, Bavistin FL, Zino, Teldor SC 500, Folicur WP 25 ili Folicur EW 250.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima koja su priložena uz proizvod!

                                                                                               Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                  E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr

 

_______________________________________________________________________________________

08.04.2011.

 Obavijest vinogradarima

 Ukoliko niste proveli tretiranje  vinograda prema preporuci od 01.04. potrebno je provesti zaštitu od infekcije uzročnikom crne pjegavosti  ( Phomopsis viticola) prije najavljene kiše početkom idućeg tjedna. Naime, čim se pojavi malo zelenila na pupu, kiša omogućuje infekcije ovom bolešću. Budući da se na pupovima pojedinih sorti pojavljuju vrhovi listića, zaštitu je obavezno provesti.

Koristiti pripravke na bazi bakra ( Kocide DF, Nordox 75 WG, Nordox super 75 WP, Cuprablau Z i dr.)

Mogu se koristiti i pripravci na bazi sumpora ( Cromosul 80, Sumpor SC, Tiovit jet i dr.) za suzbijanje pepelnice, ali u fazi kad se pojavljuju vrhovi listića, u konc. 0,4%. Više koncentracije ( 1% i više) samo ako je loza u fazi vunastog pupa.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo!

                                                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                           E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

08.04.2011. 

Obavijest voćarima

 Kruške se nalaze uglavnom u fazi pojave cvjetnih pupova i na početku cvatnje, a jabuke u fazi  otvorene lisne rozete do pojave ružičastih balona. Budući da za početak idućeg tjedna najavljuju kišu, potrebno je provesti zaštitu nasada od infekcije uzročnikom krastavosti plodova i mrljavosti lista ( Venturia inaequalis). Preporučujemo upotrebu jednog od preventivnih pripravaka: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Dodin S-65, Chromodin S-65.

Pregledom voćaka na terenu utvrđena je prisutnost gusjenica ( grbice), ali ne u kritičnom broju.

Kruškina buha odlaže jaja, te ćete o rokovima suzbijanja ličinki biti pravovremeno obaviješteni.

Pripravke koristiti sukladno uputama dobivenim uz sredstvo!

                                                                                                   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                       E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr

______________________________________________________________________________________

28.03.2011. 

Obavijest poljoprivrednicima

 Borbu protiv lukove muhe ( Delia antiqua ) treba započeti u vrijeme sadnje luka.

Tlo u koje se sade lučice potrebno je tretirati jednim od inskticida, tako da se primjene u redove i plitko unesu u tlo. Možete  koristiti npr. Dursban E- 48, Dursban G- 7,5, Callifos 48 EC, Finish E 48 i dr.

Primjena insekticida nije dozvoljena ako se luk koristi kao mladi!

Insekticide koristiti isključivo prema uputstvima koja se dobiju uz proizvod.

 Pri proizvodnji za vlastite potrebe, u vrtovima, moguće je početkom travnja, kada lete lukove muhe, gredice sa lukom prekriti agrilom, kako bi se spriječilo odlaganje jajašaca na listove luka, korijenov vrat ili na zemlju oko luka. Tako izbjegavamo primjenu insekticida, a ipak sprečavamo prvi napad lukove muhe, koji je najjači i nanosi najviše štete luku. Muha može imati još 2 generacije tijekom ljeta, ali one ne pričinjavaju takve štete.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                     E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr

_______________________________________________________________________________________

25.03.2011.

 Obavijest voćarima

 Jabuke se nalaze u fazi bubrenja pupova, a vršni pupovi se otvaraju. Budući da su za ovaj vikend najavljene oborine, potrebno je provesti prvu ovogodišnju zaštitu nasada od infekcije uzročnikom mrljavosti lista i krastavosti ploda ( Venturia inaeqalis), pri čemu treba koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra ( Kocide DF, Nordox super, Cuprablau Z, Neoram, Champion WP i dr. ) ili pak jedno od kombiniranih prapravaka na bazi bakra i mineralnih ulja ( Crveno ulje, Plavo ulje ili Modro ulje ). Mineralna ulja suzbijaju prezimljujuće oblike raznih štetnika ( štitaste uši, jaja lisnih ušiju i crvenog pauka).

 Prije najavljene kiše potrebno je zaštititi breskve i nektarine  od infekcije uzročnikom kovrčavosti lista ( Taphrina  deformans ). Može se koristiti jedan od organskig pripravaka: Dodine S-65, Chromodin S-65, Delan 500 EC ili Daconil 720 SC.

 Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima koja se dobiju uz pripravak!

                                                                                    Sanja Gregurić, dipl.ing. agr.

                                                                                  E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr