Obrazloženje proračuna

  • Obrazloženje Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2023. godinu Word / Pdf
  • Vodič za građane PowerPoint / Pdf