U nedjelju, 14.5.2023. je u organizaciji KUEU-e ”KAJ” održano predavanje na kojem se pričalo i diskutiralo o GLASU.

Iskrene zahvale mag.mus. Barbari Suhodolčan Vrbički, opernoj i koncertnoj pjevačici na njenom izlaganju kako  proizvesti kvalitetan ton, kako “prišparati” glas i koje sve radnje poduzimati kako bismo bili što konkretniji i uvjerljiviji prilikom samog akta pjevanja.

Nadalje, hvala doc.dr.sc. Krešimiur Gršiću, dr.med., spec.otorinolaringologije, subsp. plastične kirurgije glave i vrata, koji je u prvom dijelu predavanja auditoriju objasnio i slikovito prikazao sam kompleksni aparat za proizvodnju glasa kroz zanimljivu prezentaciju.

U narednom razdoblju, očekujemo još  zanimljivih edukacija koje priprema KUEU “Kaj”.