Općina Zlatar Bistrica i projekat WiFi4EU

 

 

Projekt: WiFi4EU

Korisnik projekta: Općina Zlatar Bistrica

Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Općina Zlatar Bistrica prijavila se na četvrti poziv za dodjelu vaučera u sklopu europske inicijative WiFi4EU, te je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK) odnosno bespovratnih sredstava EU u okviru instrumenta za povezivanje Europe u programu WiFi4EU. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement) je sa Innovation and Networks Executive Agency (INEA) potpisan dana 30.07.2020. godine.

Dodijeljenim sufinanciranjem Općina Zlatar Bistrica nastaviti će graditi besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnom prostoru.

 

Cilj i očekivani rezultati projekta: Uključivanje zajednice u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Za realizaciju projekta, Općini Zlatar Bistrica dodijeljen je vaučer vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK).

 

Razdoblje provedbe projekta: Potpisivanjem sporazuma  sa Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA) nastupa razdoblje od 18 mjeseci unutar kojih će Općina provesti postupak nabave izvoditelja usluge postavljanja i instaliranja bežičnog interneta te unutar kojeg se očekuje realizacija projekta.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Ivana Buzjak Osrečak , dipl.oec.

 

Adresa: Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

Telefon: 049/461-073 Telefaks: 049/462-143

Internet adresa: http://www.zlatar-bistrica.hr/

Elektronička pošta: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

Sufinancirano instrumentom Europske unije za povezivanje Europe

Više informacija o instrumentu Europske unije za povezivanje Europe možete pronaći na ; https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

 

 Odluka o prihvaćanju ponude Pdf