Osim redovnih aktivnosti i ove godine Općina Zlatar Bistrica planira brojne projekte kojima će se povećati kvaliteta života naših mještana.

Uz Proračun za 2024. godinu u iznosu od 2.865.760,00 € Općina planira nekoliko velikih projekata, od kojih su najvažniji:

Energetska obnova starog dijela zgrade Dječjeg vrtića ZLATNI DANI, što uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije postavljanjem solarnih panela za proizvodnju električne energije, ugradila bi se dizalica topline, uvelo podno grijanje, zamijenila stolarija, napravila vanjska izolacija zidova novom toplinskom fasadom, postavili vanjski kapci na prozore, obnovili podovi, rekonstruirala i obnovila kuhinja, sanitarije  i drugo. Vrijednost radova procjenjuje se na 608.635,00 € za koje se planira prijava i sufinanciranje iz nacionalnih i europskih izvora.

U cilju obogaćivanja sportskog, rekreacijskog te poticanje zdravog i aktivnog života naših mještana u planu je izgradnja sportsko-rekreacijskih terena u Zlatar Bistrici. Projektom je predviđeno multifunkcionalno igralište kojim će biti obuhvaćen mali nogomet, odbojka i košarka, uz uređenje zelene površine s prostorom za druženje i šetanje te parking. Projekt je već prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta, a vrijednost radova procjenjuje se na 240.000 €.

Također, Općina kao prijatelj djece će i ove godine nastaviti s uređenjima i izgradnjom dječjih igrališta te se sukladno tome planira izgraditi dječje igralište u naselju Lipovec.

Jedna od prioritetnih aktivnosti koje namjeravamo provoditi je i daljnje uređenje prometnica te se prema tome planira izgraditi nogostup u Donjoj Brestovečkoj ulici, asfaltirati Agrogospodarsku ulicu te rekonstruirati i asfaltirati nerazvrstanu cestu kod Petolasa za koju se vrijednost radova procjenjuje na 270.000 € te se istu namjerava prijaviti na natječaj za sufinanciranje iz europskih sredstava.

Planirano je i nekoliko projekata u cilju obogaćivanja kulturnih sadržaja, a jedan od ključnih projekata je rekonstruirati i dograditi Dom kulture s dugo priželjkivanom polivalentnom dvoranom. U cilju oživljavanja Doma kulture i uvođenje novih sadržaja u kulturni i društveni život naših mještana, u planu je i revitalizacija stare kinodvorane našeg Doma kulture uvođenjem kinoprojekcija kao što je to bilo nekada.

Postoji i neodgodiva potreba za rekonstrukcijom i obnovom Društvenog doma u Veleškovcu koji je uvelike prepoznat od strane naših mještana kao idealno mjesto za obiteljska druženja i svečanosti. Kako bismo omogućili adekvatan prostor, u planu je obnova Društvenog doma. Obnovom bi se saniralo krovište, obnovile sanitarije i kuhinja, nabavila nova vanjska i unutarnja vrata, nabavili novi stolovi i stolice, obnovili podovi, uveo sustav grijanja i hlađenja, izgradila vanjska nadstrešnica iznad ulaznih vrata te izgradila pristupna rampa za osobe s invaliditetom. Projekt obnove Društvenog doma procjenjuje se na gotovo 72.000 € i već je prijavljen na natječaj u kulturi kod Ministarstva kulture i medija.

Još jedan od projekata koji se planira provesti u suradnji sa našim udrugama te uz pomoć natječaja u kulturi Krapinsko-zagorske županije je revitalizacija čitaonice u Zlatar Bistrici. Projektom se planira ponovno otvaranje čitaonice, adaptacija prostora, nabava nove opreme te otvaranje vrata za sve mještane općine za besplatno posuđivanje knjiga te omogućavanje informatičkog kutka za korisnike slabijeg imovinskog stanja koji nemaju vlastitih resursa, a u potrebi su korištenja računalne opreme.

U konačnici, napokon će se krenuti i u realizaciju kapitalnog projekta formiranja općinskog centra društvenih događanja. Politikom djelovanja predviđena je revitalizacija napuštenih prostora te je u tu svrhu Općina kupila nekretnine u Ul. Vladimira Nazora, gdje se ukazuje prilika za realizaciju planirane projektne ideje centra društvenih događanja. Otkup zemljišta sa starom kućom i gospodarskim zgradama predstavlja početnu fazu projekta koji bi se dalje razvijao i aplicirao na fondove za sufinanciranje i povlačenje bespovratnih sredstava. Projektu se pristupa s vjerovanjem da je to projekt od esencijalnog značaja za oživljavanje središnje ulice u Zlatar Bistrici i očekuje se da će biti prepoznatljiv i turistički značajan element općine Zlatar Bistrica.

U planu je izgradnja kulturnog centra u obliku kuće seoskog tipa s modernim elementima i djelomičnom energetskom samodostatnosti. Kulturni centar bi prikazivao industrijsku povijest i razvoj Zlatar Bistrice te povijest zagorskog purana i njegov značaj za Zlatar Bistricu. Dvorište i okućnica uredili bi se kao tradicionalno ‘dvorišče zagorskog purana’ sa zelenim površinama, prostorom za druženje i igru, kinom na otvorenom te prostorom za održavanje kulturnih događanja na otvorenom. Ovisno o prostoru, razmatra se i mogućnost smještanja poslovnih prostora za privlačenje novih poslovnih subjekata te omogućavanja prostora za naše gospodarstvenike.

U cilju demografske obnove i smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Zlatar Bistrica, Općina  je 2023. godine prvi puta pokrenula dodjelu bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u skladu s uvjetima utvrđenim u Odluci o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Zlatar Bistrica. Temeljem provedenog javnog poziva u 2023. godini potpisano je pet ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa podnositeljima zahtjeva te je po zaključenim ugovorima dodijeljeno ukupno  16.677,78 €. Općina Zlatar Bistrica nastavlja s poticajnim mjerama i u 2024. godini.

Uz podršku naših mještana i vrijedan trud i rad, vjerujem da ćemo uspjeti realizirati planirane aktivnosti i učiniti našu Zlatar Bistricu još malo ljepšim i ugodnijim mjestom za život.