ORGANIZACIJA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE

Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica od ponedjeljka 25.01.2021.godine ponovno radi  u radnom vremenu  od 7,00 do  15,00  sati.

 

Komunikacija Jedinstvenog upravnog odjela sa strankama odvijat će se telefonskim putem, te dostavom preporučene pošiljke poštom ili dostavom skeniranog zahtjeva na adresu elektroničke pošte: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr uz naknadnu dostavu izvornika poštom.

Iznimno, kada zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste, neposredni rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

 

Comments are closed.