Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica na svojoj 9. sjednici donijelo je Odluku o pravu na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Odluka je objavljena u službenom glasniku KZŽ br. 33/22.

Pozivamo naše mještane koji zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava da podnesu zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći.

Obrazac zahtjeva: word

Ovaj zahtjev može se podnijeti:

  • osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica,
  • putem pošte na navedenu adresu ili
  • putem e-maila sa skenom svih traženih dokumenata.

Prema potrebi, Općina zadržava pravo kontrole istinitosti dostavljenih dokumenata traženjem uvida u original.