Dimnjačar Leuštek j.d.o.o. u razdoblju od 18.09. do 21. 10. 2023. godine vršit će redovne dimnjačarske poslove na području općine Zlatar Bistrica.

Ovim putem obavještavamo sve mještane da su dužni dimnjačaru omogućiti kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata.

Navedena obaveza propisana je u Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 22/09), člankom 19.:

Korisnici usluga dužni su omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata te na zahtjev ovlaštenog dimnjačara obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata, te u sezoni loženja omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu koji se koristi.