Polugodišnji izvještaj

 • Financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.-30.09.2023. godine Excel
 • Bilješke uz financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.-30.-09.2023. godine Pdf / Word
 • Referentna stranica uz financijski izvještaj Pdf
 • Potvrda o predaji  financijskog izvještaja Excel

 • Konsolidirani financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.-30.06.2023. godine Excel

 • Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.06.-30.-06.2023. godine Word
 • Referentna stranica uz konsolidirani financijski izvještaj Pdf
 • Potvrda o predaji konsolidiranog financijskog izvještaja PdfExcel
 • Financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.-30.06.2023. godine PdfExcel
 • Bilješke uz financijski izvještaj Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.06.-30.-06.2023. godine WordPdf
 • Referentna stranica uz financijski izvještaj Pdf 
 • Potvrda o predaji  financijskog izvještaja Excel / Pdf