Odlukom načelnice općine, od 01.01.2022. godine u djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zlatar Bistrica vraća se vođenje računovodstvenih  poslova Općine.

Poslovi  općinskih financija su od 01.10.2016. ugovorom predani na obavljanje Financijskoj agenciji, Računovodstvenom servisu u Zaboku. Evidencija korisnika komunalne i grobne naknade vodila se u zasebnom programu, za što se također plaćalo mjesečno održavanje.

Za potrebe obavljanja računovodstvenih poslova od 01.01.2022. godine, nabavljena su nova programska rješenja, koja se odnose na evidentiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obračune plaća i naknada, evidenciju korisnika komunalne i grobne naknade, te sve potrebno za kompletno financijsko poslovanje, razrez i naplatu prihoda općina.

Povratom računovodstvenih poslova u prostore upravnog odjela, postići će se značajne uštede u smislu povoljnijeg mjesečnog održavanja programa, a također i na troškovima dostave dokumentacije, koja se do sada otpremala fizički u FINU Zabok na obradu. Uštede će se ostvariti i time što će se unutarnjom preraspodjelom rada poslovi računovodstva dodijeliti službenicima bez dodatnog zapošljavanja djelatnika. Možemo očekivati uštedu od oko  100.000,00 kn na godišnjoj razini.

Osim što povrat financijskog poslovanja u prostore općine jamči uštede u korist Proračuna općine, još je važnije što će se mještanima omogućiti dostupnost informacija i ažurnost u obradi podataka.