Obavještavaju se svi zainteresirani mještani, kao i zainteresirane pravne osobe da mogu dati zahtjeve za VI. izmjene i dopune PPUOZB do petka, 09.06.2023. godine, koji će biti obrađeni u sklopu planiranih VI. izmjena i dopuna.

Obrazložene zahtjeve s kontakt podacima podnositelja moguće je predati:

  • osobno u urudžbeni zapisnik općine Zlatar Bistrica
  • poslati poštom na adresu općina Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica
  • elektroničkom poštom na adresu: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

Svi koji su već predali zahtjeve za izmjenu PPUOZB ne moraju ponavljati svoje zahtjeve.

Zahtjevi za VI. izmjene i dopune, koji pristignu nakon 09.06.2023. godine neće se obrađivati tijekom ovih izmjena i dopuna.

Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori.

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zlatar Bistrica, svakim radnim danom ili na tel. 049/461-073.

prethodna obavijest – pdf