POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA

Podružnica Krapinsko-zagorske županije , Ispostava Zlatar

 

PRIJAVA KOTLA ZA  PEČENJE RAKIJE ZA VLASTITE POTREBE

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića dužni su registrirati svoj kotao, te prijavljivati godišnje stanje zaliha jakih alkoholnih pića. Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije na  snazi su već od 01.01.2010. a regulirano je Pravilnikom o trošarinama N.N.64/23013. 

Mali proizvođač jakih alkoholnih pića smatra se onaj koji proizvodi alkoholna pića za vlastite potrebe (za potrebe članova svog kućanstva).

Dozvoljena količina u ovom slučaju iznosi 20 l čistog alkohola.  To znači da ako proizvodite rakiju od 16 gradi što je rakija od 40 % alkohola. Pretvorba gradi u % alkohola vrši se prema formuli,

  broj grad  x  2,46  = % alkohola.

        100

U tom slučaju možete proizvesti 50 litara rakije jakosti 16 gradi.

Moraju se registrirati svi vlasnici kotla (pekli ne pekli rakiju svake godine) te oni koji peku rakiju u posuđenom kotlu.

Prijava se vrši na obrascu PUR-14 – u 3 primjerka, najkasnije 8 dana prije početka pečenja rakije, i vrši se samo jednom, tj vrijedi sve dok se ne odjavi proizvodnja. Uz prijavu potrebno je ispuniti i Izjavu.

Prijava (3 primjerka ) i Izjava  šalju se na adresu :                                                 CARINSKI URED KRAPINA

SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

 ŽUTNICA 4-6, KRAPINA

49000 KRAPINA

Do 31. siječnja potrebno je uplatiti trošarinu za prethodnu  godinu, i to za kotlove do 100 litara 100,00 kn a za kotlove veće zapremine 200,00 kn.

Za dozvoljenu količinu od 20 litara čistog alkohola plaća se po kotlu, a za količine preko 20 litra čistog alkohola plaća se 53,00 kn po litri čistog alkohola.

Do 20 siječnja  slijedeće godine na obrascu GI-MP-JAP podnosi se izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića.

PROIZVEDENU RAKIJU MALI PROIZVOĐAČI NE SMIJU PRODAVATI

Kaznit će se proizvođač koji:

          ne prijave proizvodnju,

           prodaju proizvedenu rakiju,

           koji ne dostave izvješće na vrijeme,

          koji ne plate na vrijeme trošarinu,

          otpečate  zapečaćeni  kotao.

Za  informacije  možete nazvati  091 4882 736.

Viši poljoprivredni savjetnik za stočarstvo:

Darko Antonina, dipl.inž.polj.

PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR  TROŠARINSKIH OBVEZNIKA

IZJAVA

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE