PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U REDOVNI PROGRAM RANOG

I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

             Komisija za prijem djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani“ temeljem članka 4. i 13. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (KLASA:023-01/09-01/2; Urbroj:2211/08-380-096), te  Izmjenama i dopunama (Klasa: 023-01/10-01/5; Urbroj: 2211/08-380-10-7);  a temeljem Natječaja za upis djece rane i predškolske dobi u  Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica za pedagošku godinu 2020./2021. otvorenog od 22. svibnja do 08. lipnja 2020. godine donosi prijedlog liste reda prvenstva upisa.

PRIJEDLOG LISTE

Comments are closed.