PRIVREMENA ORGANIZACIJA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

Zbog pogoršanja trenutne epidemiološke situacije i širenja bolesti COVID-19 odlukom Načelnika Općine Zlatar Bistrica od dana 02. studenog 2020. godine uvedena je privremena organizacija rada Jedinstvenog upravnog odjela u dvije smjene od ponedjeljka do petka s dva tima službenika. Privremenom organizacijom rada u dvije smjene osigurat će se uredno i redovno izvršenje svih poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Komunikacija Jedinstvenog upravnog odjela sa strankama odvijat će se telefonskim putem, te dostavom preporučene pošiljke poštom ili dostavom skeniranog zahtjeva na adresu elektroničke pošte: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr uz naknadnu dostavu izvornika poštom.

Iznimno, kada zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste, neposredni rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

RADNO VRIJEME JUO

od 07,00 h do 18,00 h

 

Ova odluka Načelnika Općine Zlatar Bistrica primjenjivati će se do opoziva.

 

Comments are closed.